AUSTRALIA’S GLOBAL UNIVERSITY AWARD

Giá trị: Offer 1: $5,000 for one year Offer 2: $10,000 for one year
Trường: University of New South Wales - UNSW
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 07, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Phải nộp đơn và nhận được lời đề nghị nhập học * vào chương trình Đại học hoặc Sau đại học của UNSW * Ưu đãi nhập học phải là một trong những điều sau: - Thư mời học đại học hoặc sau đại học (vô điều kiện) - Ưu đãi trọn gói tiếng Anh cho bậc đại học hoặc sau đại học (UEEC) - sinh viên phải đăng ký vào Học viện Ngôn ngữ UNSW và hoàn thành chương trình trước khi bắt đầu học tại UNSW. Lưu ý: Những sinh viên đã hoàn thành chương trình Nghiên cứu Dự bị Toàn cầu hoặc Văn bằng Toàn cầu của UNSW trước khi bắt đầu chương trình đại học sẽ không đủ điều kiện nhận Giải thưởng này. Sinh viên của UNSW Global Foundation Studies sẽ được xem xét cho Giải thưởng Học thuật Toàn cầu của UNSW.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!