Australia Awards Scholarships

Giá trị: Toàn bộ học phí
Trường: RMIT University
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 05, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Là một sinh viên quốc tế - Là công dân của bất kỳ quốc gia nào tham gia Học bổng Giải thưởng Australia - Đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện chung và theo quốc gia cụ thể như được liệt kê trong Sổ tay Học bổng Australia Awards.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!