Australian Awards

Giá trị: Giá trị học bổng đa dạng
Trường: University of Canberra
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
_ Là sinh viên quốc tế _ Có thành tích học tập xuất sắc _ Có khả năng lãnh đạo
Mô tả:
Các suất học bổng và học bổng quốc tế danh giá do Chính phủ Úc tài trợ, mang đến cho thế hệ lãnh đạo toàn cầu tiếp theo cơ hội thực hiện học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp, đồng thời cung cấp tài trợ và liên hệ cho sinh viên quốc tế và đại diện tổ chức đến học tập tại Úc.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!