Automatic-Consideration Entrance Scholarships

Giá trị: $800.00 - $2,000.00
Trường: Brandon University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 03, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Ngoài Học bổng Đầu vào của Hội đồng Thống đốc (BoG) , học sinh trung học có kết quả học tập cao (tương đương với điều kiện BoG Cấp I) sẽ tự động được xem xét cho một số học bổng đầu vào cụ thể.
Tiêu chí xét học bổng
- Đăng ký nhập học vào Đại học Brandon trước ngày 1 tháng 3. - Cung cấp bảng điểm của bạn cho Đại học Brandon trước ngày 1 tháng 3. - Theo học Đại học Brandon trực tiếp từ một trường trung học được công nhận của Canada;Được phép sử dụng “gap year” một năm miễn là bạn không theo học bất kỳ chương trình giáo dục sau trung học nào trong thời gian đó - Có điểm trung bình học bổng lớp 11 hoặc lớp 12 từ 85% trở lên.
Mô tả:
I Greater than or equal to 95% $2,000.00 II Greater than or equal to 92.5% $1,700.00 III Greater than or equal to 90% $1,400.00 IV Greater than or equal to 87.5% $1,100.00 V Greater than or equal to 85% $800.00
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!