BACHELOR'S DEGREE SCHOLARSHIPS

Giá trị: $1,500 - $4,000
Trường: Humber College
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 09, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Dành cho sinh viên đạt GPA bậc trung học từ 75% đến 95%. Sinh viên sẽ được xét học bổng dựa trên GPA của mình.
Mô tả:
Học bổng Cử nhân dành cho sinh viên đến trực tiếp từ bậc trung học / trung học, là học sinh không chuyển tiếp (tức là chưa học cao đẳng hoặc đại học hoặc học chương trình EAP của Humber) và không giới hạn số lượng. Humber tự động trao học bổng cấp bằng cho học sinh tốt nghiệp trung học dựa trên thành tích học tập.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!