Bachelor Degree Entrance Scholarships

Giá trị: 2000 CAD
Trường: Sheridan College
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 01, 2022
Tổng số xuất: 5
Điều kiện nộp học bổng
Hoàn tất thành công khóa Tiếng Anh của trường với điểm trung bình trên 70% và tiếp tục vào học những khóa dự bị, chứng chỉ, cao đẳng và trên 75% cho những khóa đại học, hoặc sau đại học.
Mô tả:
Hoàn tất thành công khóa Tiếng Anh của trường với điểm trung bình trên 70% và tiếp tục vào học những khóa dự bị, chứng chỉ, cao đẳng và trên 75% cho những khóa đại học, hoặc sau đại học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!