Bachelor of International Business Foundation Year Scholarship

Giá trị: $6000/ năm trả thẳng vào học phí
Trường: Monash University
Hạn nộp hồ sơ: 04 tháng 03, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Là sinh viên quốc tế - Hoàn thành Năm Dự bị Đại học Monash - Một sinh viên sắp bắt đầu học chương trình Cử nhân Kinh doanh Quốc tế và các bằng kép liên quan - Đạt được điểm Dự bị Đại học Monash từ 74% trở lên
Mô tả:
Học bổng này dành để hỗ trợ sinh viên quốc tế theo học Cử nhân Kinh doanh Quốc tế đã hoàn thành Năm Dự bị Đại học Monash.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!