Bachelor of Pharmacy (Honours) International Tuition Fee Scholarship – Vietnam

Giá trị: Học bổng 50% học phí toàn khóa học
Trường: The University of Queensland
Điều kiện nộp học bổng
Bachelor of Pharmacy (Honours) International Tuition Fee Scholarship – Vietnam: Học bổng 50% học phí toàn khóa học dành riêng cho học sinh Việt Nam đăng ký chương trình Cử nhân Dược
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!