Học bổng dành cho người bản xứ sau đại học về thực hành pháp lý (GDLP)

Giá trị: 100% học phí
School: Bond University College
Hạn nộp hồ sơ: 21 tháng 11, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Là công dân Úc có nguồn gốc là Thổ dân hoặc Cư dân đảo Torres Strait (theo định nghĩa của ABSTUDY). Đã hoàn thành bằng Cử nhân Luật hoặc Tiến sĩ Luật tại một cơ sở giáo dục đại học được công nhận của Úc. Ghi danh vào Chứng chỉ Tốt nghiệp Trực tuyến về Thực hành Pháp lý; và
Mô tả:
Khoa Luật tại Đại học Bond cam kết mang lại cơ hội cho người Úc bản địa. Vào tháng 1 năm 2023, Khoa sẽ cấp học bổng toàn phần cho việc ghi danh vào Chứng chỉ Sau đại học Trực tuyến về Thực hành Pháp lý (GDLP) cho những người Úc bản địa đủ điều kiện.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!