NAFA TALENT SCHOLARSHIP

Giá trị: 100% tuition fee
Trường: Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA)
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Được tham chiếu bởi trường đại học đã từng học tại Việt Nam/giảng viên tại trường khi phỏng vấn, thi đầu vào hoặc biểu diễn
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!