The Tuition Grant Scheme

Giá trị: 50% tuition fee
Trường: Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA)
Hạn nộp hồ sơ: 22 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Tổng kết từ loại khá giỏi trở lên Cam kết làm việc tại Singapore 3 năm kể từ khi tốt nghiệp
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!