Bachelors scholarships

Giá trị: 1000 CAD
Trường: College of New Caledonia (CNC)
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Đã hoàn thành chương trình tốt nghiệp THPT. - Có chứng chỉ quốc tế. - Có thể sử dụng Tiếng Anh thông thạo
Mô tả:
- Có nhiều học bổng khác nhau của Cao đẳng New Caledonia (CNC), Canada, học bổng thực tập cho sinh viên quốc tế. - Ngoài học bổng dành cho trường đại học, còn có nhiều tổ chức khác bao gồm quỹ, quỹ tín thác, công ty...
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!