Bằng cấp về Kinh doanh

Giá trị: Học bổng Khu vực năm 2021 sẽ cung cấp một khoản học phí giảm cho Bằng cấp đại học hoặc sau đại học của Trường KBS có liên quan đến bất kỳ sinh viên nào đáp ứng đủ các tiêu chí
Trường: Kaplan Business School Australia
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện nhận Học bổng Khu vực, bạn phải: 1. Có quốc tịch từ Châu Á. Đối với nơi ngoài khơi Trung Quốc, vui lòng tham khảo Học bổng cho Ngoài khơi Trung Quốc. 2. Đã gặp trường Kaplan yêu cầu học tập cho khóa học được cung cấp. 3. Đã gặp Trường Kaplan, về trình độ tiếng anh: yêu cầu đối với khóa học được cung cấp hoặc sẽ đáp ứng những yêu cầu này trước khi bắt đầu học với Kaplan 4. Thể hiện trình độ học tập trung bình thành công. Thông tin chi tiết tham khảo tại www.kbs.edu.au/scholarships. 5. Không phải là người nhận bất kỳ Học bổng, giải thưởng của Trường Kaplan hoặc khuyến mãi nào khác.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!