Barb Higgins — Inspiration

Giá trị: $1,200
Trường: Southern Alberta Institute of Technology (SAIT)
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 06, 2021
Tổng số xuất: 1
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên ngành Film and Video Production, Journalism or Radio, Television and Broadcast News Programme in the School of Information and Communications Technologies - Sinh viên có nhiều hoạt động ngoại khóa và hỗ trợ cộng đồng - Sinh viên có nhu cầu hỗ trợ tài chính
Tiêu chí xét học bổng
Học bổng dựa vào hỗ trợ tài chính của ứng viên
Hồ sơ xin học bổng
Liên hệ với Student Life Care để được tư vấn thêm
Mô tả:
Học bổng dành cho sinh viên có nhiều hoạt động ngoại khóa và hỗ trợ cộng đồng, đồng thời có nhu cầu hỗ trợ tài chính khi học tại SAIT. Tuy nhiên học bổng chỉ dành cho sinh viên thuộc các ngành nhất định.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!