Barbara Lynn Bowler Scholarship in Speech, Language and Hearing Sciences

Giá trị: Varies
Trường: University of Colorado Boulder
Hạn nộp hồ sơ: 14 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng Barbara Lynn Bowler được trao cho các sinh viên trong Khoa Khoa học Nói, Ngôn ngữ và Thính giác đáp ứng các tiêu chí sau: (1) hiện đang tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học với chuyên ngành SLHS , (2) được chứng minh thành tích học tập, và (3) được chứng minh nhu cầu tài chính.
Mô tả:
Các quyết định về giải thưởng do Ủy ban điều hành SLHS đưa ra , quy mô và số lượng giải thưởng học bổng dựa trên sự sẵn có của quỹ. Giải thưởng này được thành lập bởi Tiến sĩ Ned W. Bowler và vợ ông Robin để tưởng nhớ con gái của họ, Lynn, người đã qua đời vào năm 1978. Tiến sĩ Bowler, một nhà nghiên cứu bệnh học và ngôn ngữ học, là chủ tịch đầu tiên của Khoa. về Bệnh học giọng nói và Thính học, và là giáo sư tại CU Boulder từ 1959 đến 1981.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!