Barkeley Law School Scholarship

Giá trị: 100%
Trường: University of California Davis
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 06, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Đã hoàn thành chương trình tốt nghiệp đại học. - Có chứng chỉ quốc tế. - Có thể sử dụng Tiếng Anh thông thạo.
Mô tả:
- Học bổng được hỗ trợ dành cho các sinh viên quốc tế đã hoàn thành chương trình tốt nghiệp đại học. - Giá trị học bổng không bao gồm cả tiền học phí và chỗ ở.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!