Berkeley Law School Scholarship

Giá trị: 100%
Trường: University of California, Berkeley
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 06, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Đã hoàn thành chương trình tốt nghiệp THPT - Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế như IELTS hoặc các chứng chỉ tương đương.
Mô tả:
- Học bổng được hỗ trợ dành cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. - Đặc biệt hỗ trợ cho các nghiên cứu sinh xuất sắc tiếp tục nghiên cứu sau đại học tại trường.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!