Bishop Barry Entrance Scholarship

Giá trị: 2.000 CAD
Trường: St. Thomas University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 09, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Ứng viên phải đăng ký các khóa học toàn thời gian Thí sinh phải có điểm trung bình xét tuyển đạt 80%.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!