Board of Governors (BoG) Entrance Scholarships

Giá trị: $800.00 - 2,000.00
Trường: Brandon University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 03, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Ghi nhận những nỗ lực cần thiết để đạt được thành tích xuất sắc trong học tập ở trường trung học, Đại học Brandon tự động xem xét các ứng viên từ các trường trung học được công nhận của Canada cho Học bổng Đầu vào của Hội đồng Thống đốc (BoG).
Tiêu chí xét học bổng
Để được xem xét cho giải thưởng này, học sinh phải theo học Đại học Brandon trực tiếp từ bậc trung học; tuy nhiên, “gap year” một năm được phép miễn là bạn không theo học bất kỳ chương trình giáo dục sau trung học nào trong thời gian đó. Điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 95%
Hồ sơ xin học bổng
Tự động xét dyệt dựa trên hồ sơ của học sinh.
Mô tả:
I Greater than or equal to 95% $2,000.00 II Greater than or equal to 92.5% $1,700.00 III Greater than or equal to 90% $1,400.00 IV Greater than or equal to 87.5% $1,100.00 V Greater than or equal to 85% $800.00
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!