BU Academic Excellence Scholarship (International)

Giá trị: £2,500
Trường: Bournemouth University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
_ Là sinh viên quốc tế _ Đăng ký khóa học đại học toàn thời gian tại BU (không được NHS tài trợ) _ Đạt tương đương AAA hoặc cao hơn ở A-level
Mô tả:
Học bổng của trường dành cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!