BU International Partnership Scholarship: UEL, Vietnam

Giá trị: £2,000
Trường: Bournemouth University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
_ Bất kỳ sinh viên Việt Nam nào đã hoàn thành khóa học liên quan tại Đại học Kinh tế và Luật (UEL), Việt Nam _ Bạn phải cư trú tại Việt Nam tại thời điểm nộp đơn _ Bạn phải đang học một khóa học liên quan tại Trường Kinh doanh Đại học Bournemouth
Mô tả:
Trường cung cấp học bổng cho sinh viên quốc tế đến từ Việt Nam. Học bổng được hình thành dựa trên sự hợp tác giữa trường Bournemouth và trường đại học Kinh tế và Luật tại Việt Nam
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!