BU Music scholarships

Giá trị: £600
Trường: Bournemouth University
Hạn nộp hồ sơ: 29 tháng 11, 2021
Điều kiện nộp học bổng
_ Bất kỳ ứng viên nào đăng ký khóa học đại học hoặc sau đại học toàn thời gian tại BU _ Để có học bổng bạn cần đạt đến Lớp 8 của Associated Board, Trinity hoặc LCM hoặc tương đương, bằng nhạc cụ hoặc giọng nói chính của bạn. Ngoài ra, bạn cần chứng tỏ mình có trình độ học vấn về âm nhạc và đã đạt trình độ A (C trở lên) trong môn học hoặc đã đạt được lý thuyết Lớp 8. Trong những trường hợp đặc biệt, và tùy thuộc vào khả năng tài chính, chúng tôi có thể xem xét đơn đăng ký của những người có ABRSM / Trinity Lớp 6 trở lên.
Mô tả:
Học bổng dành cho sinh viên có khả năng chứng minh rằng bạn là một nhạc sĩ hoặc ca sĩ tài năng và rằng bạn đã tham gia vào hoạt động hòa tấu.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!