Business and Economics Merit Scholarship

Giá trị: giảm 50% tổng học phí
Trường: The University of Tasmania International Pathway College
Hạn nộp hồ sơ: 12 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu học tập tối thiểu được xác định bởi bài đánh giá do Đại học Tasmania thực hiện trên cơ sở thang điểm cho từng quốc gia cụ thể. - Để duy trì học bổng này, sinh viên phải đạt được Tín chỉ (5.0 / 7.0) điểm trung bình tích lũy (CGPA) vào cuối mỗi kỳ học.
Mô tả:
Dành cho các sinh viên Quốc tế ở nước ngoài và trong nước có thành tích cao nhận được thư mời nhập học trong khóa học Kinh doanh và Kinh tế đủ điều kiện khi bắt đầu học năm đầu tiên vào năm 2022.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!