Business, Economics and Law – Global Leaders Scholarships

Giá trị: 25% toàn khóa
Trường: The University of Queensland
Điều kiện nộp học bổng
Business, Economics and Law – Global Leaders Scholarships: học bổng 25% toàn khóa học bậc cử nhân dành cho sinh viên Việt Nam theo học các chương trình về Kinh doanh, Kinh tế, Luật;
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!