Business Merit Scholarship

Giá trị: Lên đến 25% học phí
Trường: Torrens University Australia
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Sinh viên nộp hồ sơ xin học bổng trên website trường Để đủ điều kiện: _ Bạn phải là một sinh viên quốc tế sẽ học tập tại Úc bằng giấy phép du học. _Bạn phải đăng ký vào một chương trình đại học tại Đại học Torrens cho kỳ nhập học năm 2022. _Bạn phải nhập học Đại học Torrens từ một trường trung học, cao đẳng hoặc đại học khác được công nhận. _Bạn phải đáp ứng các yêu cầu nhập học của Đại học Torrens, bao gồm các yêu cầu chung và yêu cầu cụ thể về bằng cấp và Tiêu chuẩn Nhập học Ngôn ngữ Anh. _Bạn phải chứng minh thành tích học tập vượt trội (“Tiêu chuẩn trung bình hoặc tương đương). _ Sinh viên quốc tế bậc đại học và sau đại học phải duy trì khối lượng học tập toàn thời gian, 1 EFTSL trong thời gian nghiên cứu 12 tháng, để duy trì học bổng của họ. Học bổng chỉ áp dụng cho học phí và các môn học thử đầu tiên. Toàn bộ giá được tính cho các đối tượng học lại nếu trước đó không thành công. Học bổng có thể không đủ điều kiện cho bất kỳ thay đổi khóa học nào trong suốt thời gian học. Các ứng viên đại học được yêu cầu phải có điểm trung bình tín chỉ từ trường trung học và IELTS 6.5 hoặc tương đương. Ứng viên sau đại học được yêu cầu thể hiện điểm trung bình tín chỉ trong bằng cấp trước đây của họ và có IELTS 7.0 hoặc tương đương tổng thể.
Mô tả:
Dựa trên kết quả học tập trước đây của bạn, bạn có thể tham gia ứng cử Học bổng Thành tích Kinh doanh. Họ bao trả 25% tổng học phí khóa học của bạn và dành cho sinh viên quốc tế mới đăng ký theo học với chúng tôi.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!