Business Merit Scholarship

Giá trị: 25% học phí
Trường: APM College of Business and Communication
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 01, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Để duy trì học bổng: Sinh viên quốc tế Đại học và Sau đại học phải học tập toàn thời gian, có 1 EFTLS trong thời gian học 12 tháng. Chỉ áp dụng cho học phí và các môn học lần đầu. Phải trả toàn bộ học phí cho môn học lại nếu rớt môn trước đó. Học bổng không áp dụng nếu thay đổi khoá học trong thời gian theo học tại trường. Sinh viên Đại học yêu cầu phải có điểm trung bình từ trường Trung học và IELTS từ 6.5 trở lên hoặc tương đương. Sinh viên Sau đại học yêu cầu phải có điểm trung bình tốt nghiệp trước đó và IELTS từ 7.0 trở lên hoặc tương đương.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!