Capilano Excellence Scholarship (CAPX)

Giá trị: $56,000
School: Capilano University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2022
Tổng số xuất: 10
Điều kiện nộp học bổng
1) Điểm trung bình trung học tối thiểu 3,5 (80%), do trường Đại học xác định; 2) Mở cửa cho sinh viên quốc tế; 3) Các kỹ năng lãnh đạo đã được thể hiện; 4) Sự tham gia của cộng đồng; 5) Đăng ký tối thiểu 12 tín chỉ ở cấp độ 100 trở lên tại Đại học Capilano vào kỳ học mùa thu sau khi lựa chọn học bổng hoặc trong kỳ học mà chương trình học của sinh viên bắt đầu nếu không phải là kỳ học mùa thu; 6) Tiêu chí đủ điều kiện nhận học bổng tối thiểu do Đại học Capilano thiết lập, trừ khi có quy định khác ở trên.
Tiêu chí xét học bổng
Tiêu chí Đủ điều kiện Gia hạn Học bổng: 1) Điểm trung bình tích lũy tối thiểu 3,5; 2) Thực hiện các nghiên cứu từ 12 tín chỉ trở lên mỗi kỳ (ở cấp độ 100 trở lên) tại Đại học Capilano; 3) Tiêu chí đủ điều kiện nhận học bổng tối thiểu do Đại học Capilano thiết lập, trừ khi có quy định khác ở trên.
Mô tả:
Học bổng Capilano Excellence (CAPX) là học bổng đầu vào hàng đầu do Đại học Capilano trao tặng. Những học bổng này được trao cho học sinh tốt nghiệp trung học (hoặc tương đương), những người đã thể hiện sự xuất sắc trong học tập và những nỗ lực khác và những người đã thể hiện vai trò lãnh đạo trong trường học và cộng đồng của họ. Học bổng có giá trị lên đến $ 56,000 và ở dạng miễn giảm học phí trong nước và phụ phí học phí cho một năm học toàn khóa (lên đến $ 14,000 mỗi năm) và có thể gia hạn cho tối đa ba năm học bổ sung (tổng cộng là tám điều kiện).
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!