CDU Global Achiever Award

Giá trị: 15% học phí năm đầu tiên
Trường: Charles Darwin University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Đủ tiêu chuẩn _ Ứng viên phải đăng ký để bắt đầu học vào Semester 2 2021 _ Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào về học thuật và tiếng Anh của trường Đại học cho khóa học họ đã chọn _ Ứng viên phải có tổng điểm tối thiểu là 60% trong bằng cấp hoàn thành cao nhất của họ _ Ứng viên phải là sinh viên quốc tế đang trả học phí cho sinh viên quốc tế _ Ứng viên không được nhận học bổng khác từ cơ quan tài trợ của Úc hoặc nước ngoài
Mô tả:
CDU Global cung cấp một số học bổng cho sinh viên quốc tế đã chứng minh được thành tích học tập. Học bổng không được chuyển nhượng thành tiền mặt cũng như không được hoàn lại và không được chuyển nhượng cho người khác, học kỳ, khóa học hoặc năm học. * Học bổng có một số hạn ngạch giới hạn cho mỗi học kỳ. Học bổng sẽ được trao cho đến khi đủ chỗ cho hạn ngạch.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!