CDU International College Pathway Scholarship

Giá trị: 15% - 20% học phí
Trường: Charles Darwin University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Đủ tiêu chuẩn: _ Ứng viên phải đăng ký để bắt đầu học vào Học kỳ Hè năm 2021 cho một khóa học chuyển tiếp với Trường Cao đẳng Quốc tế CDU; _ Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào về học thuật và tiếng Anh của trường Đại học cho khóa học mà họ đã chọn; _ Đương đơn phải là sinh viên quốc tế xin thị thực du học; và _ Ứng viên không được có học bổng khác từ một cơ quan tài trợ của chính phủ Úc hoặc các cơ quan tài trợ khác của chính phủ.
Mô tả:
Trường Cao đẳng Quốc tế CDU cung cấp một số học bổng cho sinh viên quốc tế muốn theo học một khóa học chuyển tiếp để đạt được mục tiêu học tập tại một trường đại học đẳng cấp thế giới. Học bổng không được chuyển nhượng thành tiền mặt cũng như không được hoàn lại và không được chuyển nhượng cho người khác, học kỳ, khóa học hoặc năm học. * Học bổng có hạn ngạch giới hạn cho mỗi học kỳ. Học bổng sẽ được trao cho đến khi đủ hạn ngạch.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!