Học bổng Cử nhân Nghệ thuật Ẩm thực & Kinh doanh năm 2022 dành cho tất cả sinh viên quốc tế

Giá trị: NZD $ 8,040.00
Trường: Le Cordon Bleu New Zealand
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Tất cả sinh viên quốc tế đều được quyền đăng ký. Tất nhiên phải trên 17 tuổi mới được bắt đầu. Sinh viên hiện tại hoặc trong quá khứ của Le Cordon Bleu New Zealand không đủ điều kiện cho học bổng này. Ứng viên phải cung cấp IELTS Học thuật 6.0 không có điểm phụ dưới 5.5 hoặc yêu cầu kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào khác như được liệt kê ở đây . Các ứng dụng phải đáp ứng tiêu chuẩn cho các yêu cầu đầu vào bằng đại học của New Zealand.
Tiêu chí xét học bổng
Tất cả sinh viên quốc tế đều được quyền đăng ký. Tất nhiên phải trên 17 tuổi mới được bắt đầu. Sinh viên hiện tại hoặc trong quá khứ của Le Cordon Bleu New Zealand không đủ điều kiện cho học bổng này. Ứng viên phải cung cấp IELTS Học thuật 6.0 không có điểm phụ dưới 5.5 hoặc yêu cầu kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào khác như được liệt kê ở đây . Các ứng dụng phải đáp ứng tiêu chuẩn cho các yêu cầu đầu vào bằng đại học của New Zealand.
Hồ sơ xin học bổng
Ứng viên phải nộp những thông tin sau: Mẫu đơn đăng ký học bổng đã hoàn thành Tải xuống Mẫu đơn đăng ký học bổng. Mẫu đơn đăng ký đã hoàn thành Tải xuống Mẫu đơn đăng ký. Bằng chứng rằng bạn đã đáp ứng tiêu chuẩn cho các yêu cầu đầu vào bằng đại học của New Zealand. Bản sao Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh của bạn. CV và tuyên bố mục đích là bắt buộc. Vui lòng gửi đơn đăng ký của bạn và các tài liệu hỗ trợ đến enrol@cordonbleu.edu Đơn đăng ký phải được nộp ít nhất hai tháng trước ngày bắt đầu khóa học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!