HỌC BỔNG HỌC THUẬT TINZT

Giá trị: Trị giá $ 4000
Trường: New Zealand School of Tourism
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
được dành cho người có thành tích xuất sắc nhất.
Tiêu chí xét học bổng
được dành cho người có thành tích xuất sắc nhất.
Mô tả:
Học bổng Học thuật Du lịch TINZT được mở hàng năm cho những thanh niên New Zealand sắp bắt đầu học năm cuối đại học trong một khóa học liên quan đến du lịch. Có thể trao tối đa hai học bổng mỗi năm cho các ứng viên hoàn thành trình độ cấp độ 4-6 hoặc hoàn thành cấp độ 7 trở lên. 
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!