Scholarship for MBA Students

Giá trị: 100%
Trường: Amity Global Business School - Singapore
Hạn nộp hồ sơ: 07 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Học bổng 100%- Tổng điểm 93% trở lên ở lớp 12 và 80% khi tốt nghiệp (Lớp 12 phải là CBSE hoặc ISCE Board)
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!