TEMASEK POLYTECHNIC SCHOLARSHIP

Giá trị: $3000
Trường: Temasek Polytechnic
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Là sinh viên toàn thời gian của chuyên ngành Khoa học ứng dụng, Kinh doanh, Thiết kế, Khoa học xã hội và Công nghệ thông tin Xếp loại trong top 5% và GPA từ 3.5 trong học kì I năm I Không vi phạm bất kì quy định nào của trường Đang không nhận thêm bất kì một loại học bổng nào khác
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!