Chancellor’s Entrance Scholarships

Giá trị: $7,500 một năm
Trường: Cape Breton University
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Tất cả sinh viên nhập học muốn được xét học bổng đầu vào phải nộp những thứ sau cùng với đơn xin nhập học: _ Bảng điểm chính thức _ Đơn đăng ký học bổng _ Không bị trượt các môn lớp 11 hoặc 12 _ Mức trung bình dựa trên năm khóa học AC & AD cần thiết để nhập học chương trình của bạn. Nếu điểm yêu cầu của Lớp 12 không có sau học kỳ đầu tiên, điểm trung bình được tính dựa trên tối đa năm môn học Lớp 12 _ Điểm trung bình đối với học sinh quốc tế nhập học trực tiếp từ trường trung học sẽ được xác định bởi Đại học Cape Breton _Ưu đãi có điều kiện ESL phải theo học tại một trường đối tác Anh ngữ CBU để được trao giải thưởng danh giá
Mô tả:
Thông qua nỗ lực của các nhà tài trợ, 2,5 triệu đô la học bổng và suất học bổng được trao cho sinh viên nhập học CBU mỗi năm. Học sinh nhập học trực tiếp từ trường trung học hoặc thông qua các đối tác thỏa thuận liên kết được xem xét cho học bổng đầu vào dựa trên điểm học tập của họ.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!