Chancellor's Scholars

Giá trị: Do nhà trường quyết định
School: Vanderbilt University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
- Duy trì tối thiểu GPA 3.0 để tiếp tục nhận học bổng.
Mô tả:
Học bổng dành cho các sinh viên đã làm việc để xây dựng các cộng đồng trung học mạnh mẽ bằng cách thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm đa dạng về kinh tế, xã hội và chủng tộc và đã thể hiện sự quan tâm đáng kể đến các vấn đề đa dạng giáo dục, khoan dung và công bằng xã hội. Các sinh viên dự kiến sẽ xây dựng dựa trên những cam kết trước đó thông qua việc tiếp tục tham gia tích cực vào các cơ hội học tập và lãnh đạo tại Vanderbilt. Chương trình được tài trợ với các phần quà từ các cựu sinh viên, giảng viên, nhân viên, sinh viên, tập đoàn và bạn bè.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!