Chancellor's Scholarship for International Students

Giá trị: $26,000 CAD
School: University of Ottawa
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 03, 2022
Tổng số xuất: 1
Điều kiện nộp học bổng
- Là du học sinh full-time - Đạt mức trung bình điểm tuyển sinh 92% (hoặc tương đương) - Chứng minh được phẩm chất lãnh đạo cùng chứng nhận các hoạt động ngoại khóa và thành tích học thuật - Học bổng được tự động gia hạn vớ 3 năm tiếp theo với điều kiện là du học toàn thời gian dưới dạng visa du học và đạt ít nhất 8.50 CGPA
Mô tả:
Chancellor's Scholarship for International Students là học bổng dành cho du học sinhsinh full-time, là một trong những học bổng giá trị nhất ở University of Ottawa. Học bổng hộ trợ $26,000 CAD với $6,500 CAD mỗi năm
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!