Chevening Scholarships

Giá trị: £18,000
Trường: University of Warwick
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 11, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện nhận Học bổng Chevening, bạn phải: _ Là công dân của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đủ điều kiện tham gia Chevening. _ Trở lại đất nước của bạn trong tối thiểu hai năm sau khi giải thưởng của bạn kết thúc. _ Đã hoàn thành tất cả các thành phần của bằng đại học sẽ cho phép bạn vào học chương trình sau đại học tại một trường đại học của Vương quốc Anh vào thời điểm bạn nộp đơn đăng ký. Điều này thường tương đương với bằng danh dự hạng hai 2: 1 ở Vương quốc Anh nhưng có thể khác tùy thuộc vào khóa học và lựa chọn trường đại học của bạn. _ Có ít nhất hai năm (tương đương 2.800 giờ) kinh nghiệm làm việc. _ Đăng ký vào ba khóa học đại học đủ điều kiện khác nhau của Vương quốc Anh và đã nhận được lời đề nghị vô điều kiện từ một trong những lựa chọn này trước ngày 14 tháng 7 năm 2022.
Mô tả:
Học bổng Chevening là chương trình học bổng toàn cầu của Chính phủ Vương quốc Anh, được tài trợ bởi Văn phòng Khối thịnh vượng chung và Đối ngoại (FCO) và các tổ chức đối tác. Học bổng hỗ trợ việc học tập tại các trường Đại học của Vương quốc Anh - chủ yếu là bằng Thạc sĩ một năm - dành cho những cá nhân có tiềm năng trở thành nhà lãnh đạo, người ra quyết định và người đưa ra quan điểm trong tương lai. Học bổng Chevening dành cho những người tài năng đã được xác định là nhà lãnh đạo tiềm năng trong tương lai trên nhiều lĩnh vực bao gồm chính trị, kinh doanh, truyền thông, xã hội dân sự, tôn giáo và học thuật. Các ứng viên phải là sinh viên tốt nghiệp có năng lực cao với các phẩm chất cá nhân, trí tuệ và giao tiếp cần thiết cho vai trò lãnh đạo.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!