Chief Greg Pyle and Patti Pyle Scholarship

Giá trị: $1,000
Trường: Southeastern Oklahoma State University
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 07, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên Full-time; Điểm trung bình tối thiểu 2.0; Sinh viên Mỹ bản xứ (phải cung cấp CDIB hoặc tài liệu khác)
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!