Chương trình O-Level hoặc Foundation

Giá trị: 5.600SGD
Trường: East Asia Institute of Management (EASB)
Hạn nộp hồ sơ: 07 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Học sinh đạt đủ điều kiện đầu vào cho Chương trình O-Level hoặc Foundation
Mô tả:
Học bổng trị giá 45% tương đương 5.600SGD. Học bổng sẽ được gia hạn tự động cho các Level học tiếp theo với mức học bổng 4.000SGD/Level
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!