CIBC Award for Excellence Scholarship

Giá trị: 2,500 CAD
Trường: Emily Carr University of Art and Design
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 09, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Các ứng cử viên sẽ được đánh giá dựa trên thành tích học tập và điểm đầu vào của họ. Học bổng tự động xét tuyển dựa vào hồ sơ.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!