CIT Dean’s Fellowship

Giá trị: 100% học phí cho một năm + $1,500
Trường: Carnegie Mellon University
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 12, 2021
Điều kiện nộp học bổng
Sinh viên tham gia đào tạo bậc Tiến sĩ tại trường
Tiêu chí xét học bổng
Liên hệ với Student Life Care để được tư vấn thêm
Hồ sơ xin học bổng
Liên hệ với Student Life Care để được tư vấn thêm
Mô tả:
CIT Dean's Fellowships được cấp cho sinh viên tiến sĩ năm thứ nhất , với $1,500 được sử dụng tùy theo quyết định của sinh viên và một học bổng toàn phần học phí cho năm đầu tiên. Tất cả sinh viên trong khoa được khuyên nên đăng ký chương trình học bổng. Những sinh viên được nhận học bổng sẽ được thông báo trong thư mời nhập học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!