CityU Merit-Based Scholarship

Giá trị: Trung bình khoảng $500 CAD, có thể lên đến $2500 CAD/quý
Trường: City University of Seattle in Canada (Edmonton)
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 10, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Đã hoàn thành tối thiểu 12 tín chỉ và điểm trung bình tích lũy đạt từ 3.75 trở lên
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!