CLARK (MILE-END) BURSARY FUND

Giá trị: £500 và £1,500
Trường: University of Glasgow
Hạn nộp hồ sơ: 14 tháng 09, 2021
Điều kiện nộp học bổng
_ Đã nhận được bằng danh dự của Đại học Glasgow hoặc Strathclyde và hiện đang theo học hoặc đăng ký theo học một bằng cấp / khóa học sau đại học tiếp theo tại Đại học Glasgow hoặc Strathclyde hoặc đang ở một trường đại học khác ở Anh hoặc ở nước ngoài; hoặc _ Đã nhận được bằng danh dự của một trường đại học khác ở Vương quốc Anh hoặc ở nước ngoài và hiện đang theo học hoặc đăng ký học một bằng cấp / khóa học sau đại học tiếp theo tại Đại học Glasgow hoặc Strathclyde.
Mô tả:
Quỹ Bursary Clark (Mile-End) là một quỹ từ thiện được thành lập vào năm 1868 bởi một nhà từ thiện người Victoria tên là John Clark. Anh ấy là một nhà sản xuất sợi chỉ và là công dân nổi tiếng của Paisley. Quỹ hiện được điều chỉnh bởi các Quy tắc được đặt ra trong Đề án năm 1974 (đã thay đổi với sự đồng ý của Văn phòng Cơ quan Quản lý Từ thiện Scotland vào năm 2013).
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!