CMU Australia Scholarships for International Students

Giá trị: $20,000
Trường: Carnegie Mellon University Australia (CMU)
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 04, 2021
Điều kiện nộp học bổng
- Các Quốc gia Đủ điều kiện: Châu Á, Nam Mỹ và Châu Phi. - Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Chương trình cấp bằng thạc sĩ về bất kỳ chủ đề nào do trường đại học cung cấp. - Tiêu chí được chấp nhận: Là sinh viên toàn thời gian và chấp nhận lời đề nghị học tại trường đại học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!