Coast Mountain Scholarship

Giá trị: 1,000 CAD - 2,000 CAD
Trường: Coast Mountain College
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Tổng số xuất: 5
Điều kiện nộp học bổng
- Hàng năm, Coast Mountain College sẽ dành ra 5 suất Học bổng đầu vào dành cho 5 sinh viên Việt Nam đầu tiên đăng kí theo học tại trường với bất kể ngành học nào: Kinh tế, Sức khoẻ, Khoa học kĩ thuật,… - Số lượng học bổng: 5 suất - Giá trị học bổng: Từ 1,000 CAD đến 2,000 CAD/suất học bổng (Tuỳ theo bảng điểm/học bạ/IELTS của sinh viên, tối thiểu 1,000 CAD/suất học bổng).
Tiêu chí xét học bổng
- Hàng năm, Coast Mountain College sẽ dành ra 5 suất Học bổng đầu vào dành cho 5 sinh viên Việt Nam đầu tiên đăng kí theo học tại trường với bất kể ngành học nào: Kinh tế, Sức khoẻ, Khoa học kĩ thuật,… - Số lượng học bổng: 5 suất - Giá trị học bổng: Từ 1,000 CAD đến 2,000 CAD/suất học bổng (Tuỳ theo bảng điểm/học bạ/IELTS của sinh viên, tối thiểu 1,000 CAD/suất học bổng).
Mô tả:
- Hàng năm, Coast Mountain College sẽ dành ra 5 suất Học bổng đầu vào dành cho 5 sinh viên Việt Nam đầu tiên đăng kí theo học tại trường với bất kể ngành học nào: Kinh tế, Sức khoẻ, Khoa học kĩ thuật,… - Số lượng học bổng: 5 suất - Giá trị học bổng: Từ 1,000 CAD đến 2,000 CAD/suất học bổng (Tuỳ theo bảng điểm/học bạ/IELTS của sinh viên, tối thiểu 1,000 CAD/suất học bổng).
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!