College-Based Scholarships

Giá trị: 0
School: North Carolina State University
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 12, 2022
Điều kiện nộp học bổng
Mỗi trường cao đẳng tại NC State đều cung cấp cơ hội học bổng cho sinh viên theo học các chương trình học của trường. Để đăng ký học bổng với các trường cao đẳng được liệt kê dưới đây, hãy truy cập go.ncsu.edu/packassist. Sinh viên mới có thể nộp đơn khi được nhận vào trường đại học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!