College of International Education International Pathways Scholarship

Giá trị: 10% học phí
School: University of Newcastle
Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng 12, 2021
Tổng số xuất: 300
Điều kiện nộp học bổng
Để đủ điều kiện đăng ký học bổng này, bạn phải đáp ứng các tiêu chí sau: _ Là một sinh viên quốc tế đóng học phí đầy đủ. Đã hoàn thành thành công Chương trình Nghiên cứu Dự bị, Chuyển tiếp Bằng cấp, Chuyển tiếp Bằng cấp Mở rộng hoặc Dự bị Thạc sĩ tại Trường Đại học Giáo dục Quốc tế thuộc Đại học Newcastle như một phần của ưu đãi nhập học trọn gói vào Trường. _ Bắt đầu một chương trình cấp bằng đại học hoặc sau đại học đủ điều kiện tại trường Đại học. Xin lưu ý, điều này không bao gồm chương trình Tiếng anh ELISCO, Không được Giải thưởng, Bằng cấp cao hơn theo Nghiên cứu và các chương trình giới hạn hạn ngạch. _ Không phải là người thụ hưởng học bổng Đại học riêng biệt trừ khi trường đại học chấp thuận trước cho phân bổ đặc biệt. _ Đáp ứng tất cả các nghĩa vụ tài chính của một sinh viên quốc tế trả toàn bộ học phí, bao gồm toàn bộ học phí và các chi phí khác cho mục đích xin thị thực sinh viên của bạn, và trong trường hợp điều kiện nhận học bổng không được duy trì. _ Không đăng ký vào một chương trình hạn ngạch bị loại trừ.
Mô tả:
Học bổng này được thành lập như một Học bổng Con đường Quốc tế dành cho những sinh viên đủ điều kiện vào Đại học Newcastle. Nó được áp dụng cho những sinh viên đã hoàn thành chương trình liên thông áp dụng (Nghiên cứu Dự bị, Chuyển tiếp Bằng cấp, Chuyển tiếp Bằng cấp Mở rộng và Chương trình Dự bị Thạc sĩ) tại Trường Cao đẳng Giáo dục Quốc tế và sẽ học tiếp lên chương trình học đại học hoặc sau đại học của họ. Học bổng sẽ tự động được trao cho những sinh viên đã tiến bộ theo các điều khoản của thư mời nhập học vào một chương trình học đủ điều kiện tại trường Đại học.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!