Học bổng Cử nhân Kỹ thuật Phần mềm

Giá trị: Học bổng toàn phần
Trường: Yoobee Colleges
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Chúng tôi đam mê hỗ trợ phụ nữ thành công trong lĩnh vực truyền thống do nam giới thống trị. Học bổng cung cấp cho những sinh viên có tiềm năng và đam mê công nghệ tiếp cận với chương trình học được trợ cấp cho mỗi năm lấy bằng Cử nhân Kỹ thuật Phần mềm của họ. Nếu bạn quan tâm đến việc đăng ký học bổng, vui lòng xem chi tiết đơn đăng ký bên dưới. Chúng tôi vẫn đang giải quyết một số chi tiết nhưng rất mong nhận được phản hồi từ bạn và khuyên bạn nên đăng ký sớm.
Tiêu chí xét học bổng
Chúng tôi đam mê hỗ trợ phụ nữ thành công trong lĩnh vực truyền thống do nam giới thống trị. Học bổng cung cấp cho những sinh viên có tiềm năng và đam mê công nghệ tiếp cận với chương trình học được trợ cấp cho mỗi năm lấy bằng Cử nhân Kỹ thuật Phần mềm của họ. Nếu bạn quan tâm đến việc đăng ký học bổng, vui lòng xem chi tiết đơn đăng ký bên dưới. Chúng tôi vẫn đang giải quyết một số chi tiết nhưng rất mong nhận được phản hồi từ bạn và khuyên bạn nên đăng ký sớm.
Mô tả:
Trường Cao đẳng Đổi mới Sáng tạo Yoobee đã hợp tác với các cường quốc công nghệ trong nước và quốc tế để cung cấp một số học bổng hạn chế hỗ trợ một loạt các nhà lãnh đạo tương lai. Bao gồm các: Học bổng Māori & Pasifika Tại Yoobee, chúng tôi muốn hỗ trợ bất kỳ ai trong lịch sử không đại diện trong ngành công nghệ và do đó chúng tôi có một số học bổng cho sinh viên Māori & Pasifika của chúng tôi để đăng ký. Phụ nữ trong công nghệ Chúng tôi đam mê hỗ trợ phụ nữ thành công trong lĩnh vực truyền thống do nam giới thống trị. Học bổng cung cấp cho những sinh viên có tiềm năng và đam mê công nghệ tiếp cận với chương trình học được trợ cấp cho mỗi năm lấy bằng Cử nhân Kỹ thuật Phần mềm của họ. Nếu bạn quan tâm đến việc đăng ký học bổng, vui lòng xem chi tiết đơn đăng ký bên dưới. Chúng tôi vẫn đang giải quyết một số chi tiết nhưng rất mong nhận được phản hồi từ bạn và khuyên bạn nên đăng ký sớm.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!