Học bổng Sinh viên của năm (SOTY)

Giá trị: Giải nhất: 20,000 CAD Giải nhì: 5,000 CAD Giải ba: 2,500 CAD Ngoài ra tất cả những sinh viên vào tới vòng chung kết đều nhận được 1,000 CAD
Trường: Stenberg College
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 01, 2023
Điều kiện nộp học bổng
Xuất sắc Lãnh đạo và trách nhiệm Thái độ tích cực, quan tâm và chủ động Dịch vụ cộng đồng & Tình nguyện (cả trong và ngoài lớp học) Tinh thần học đường
Tiêu chí xét học bổng
Xuất sắc Lãnh đạo và trách nhiệm Thái độ tích cực, quan tâm và chủ động Dịch vụ cộng đồng & Tình nguyện (cả trong và ngoài lớp học) Tinh thần học đường
Mô tả:
Học bổng của cao đẳng Stenberg College Học bổng Sinh viên của năm (SOTY) Trị giá học bổng: Giải nhất: 20,000 CAD Giải nhì: 5,000 CAD Giải ba: 2,500 CAD Ngoài ra tất cả những sinh viên vào tới vòng chung kết đều nhận được 1,000 CAD Hình thức: Giảng viên và nhân viên của trường đề cử các sinh viên xuất sắc Tiêu chí đề cử: Xuất sắc Lãnh đạo và trách nhiệm Thái độ tích cực, quan tâm và chủ động Dịch vụ cộng đồng & Tình nguyện (cả trong và ngoài lớp học) Tinh thần học đường Thời gian trao học bổng: Giải thưởng này được trao vào tháng 10 hàng năm. Học sinh tốt nghiệp bất kỳ Chương trình Cao đẳng Stenberg, lớp học hoặc trực tuyến, đều có thể tham gia.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!