Học bổng Tiến bộ Học thuật Quốc tế Camosun

Giá trị: 1.000$ CAD
Trường: Camosun College
Hạn nộp hồ sơ: 01 tháng 05, 2023
Tổng số xuất: 5
Điều kiện nộp học bổng
Trở thành sinh viên quốc tế đang theo học tại Cao đẳng Camosun với giấy phép du học hợp lệ, Đã hoàn thành thành công ít nhất hai học kỳ toàn thời gian trong một chương trình học trước thời hạn nộp đơn xin học bổng, Có điểm trung bình từ 7.0 (A-) trở lên, Đã tình nguyện hoặc tham gia vào các dự án đóng góp cho cộng đồng sinh viên Cao đẳng Camosun và / hoặc các cộng đồng khác ở Victoria, và, Hoàn thành và gửi các tài liệu sau cho Camosun International: Đơn đăng ký học bổng Thư xin việc một trang trình bày về sự tham gia cộng đồng và / hoặc các hoạt động tình nguyện của bạn Thư giới thiệu từ tình nguyện viên và / hoặc người giám sát dự án cộng đồng của bạn
Tiêu chí xét học bổng
Có điểm trung bình từ 7.0 (A-) trở lên,
Mô tả:
Được trao thưởng hàng năm cho sinh viên quốc tế đã hoàn thành ít nhất một năm học toàn thời gian trong một chương trình học tại Cao đẳng Camosun.
Ghi danh giữ chỗ và đăng ký học bổng ngay với WikiAbroad để hành trình du học của bạn trở nên đơn giản và tiết kiệm nhất!